číslo 50/2000
vychází 27 .listopadu

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Neděle 10. 12. 2000 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.18 hodin

Klavíristka Věra Řepková hraje Smetanu

Bedřich SmetanaZávěrečný díl celoročního cyklu uvádějícího komplet Smetanovských klavírních nahrávek Věry Řepkové uložených v rozhlasovém archivu přináší tři díla. Impromptu f moll z roku 1850 bylo při příležitosti tiskového vydání v roce 1883 u J. R. Vilímka přejmenováno na Lesní city a dojmy. Je to čtvrté impromptu Smetanovo, první tři napsal na přelomu let 1841/42. Druhou skladbou je koncertní etuda gis moll nazvaná Na břehu mořském s podtitulem Vzpomínka. Vztahuje se k jeho úspěšné švédské epizodě a je vzpomínkou nejen na krásnou paní Fröjdu Beneckovou a přátele z Göteborgu, ale i na vděčné publikum, kterého se mu doma, po návratu ze severu, žalostně nedostávalo. V květnu roku 1861 ukončil svou druhou návštěvu Göteborgu a 29. září téhož roku dokončil koncertní etudu Na břehu mořském. Skladba se líbila i Smetanovu učiteli Josefu Prokschovi, který ji pod německým názvem uvedl v šestém oddílu své Velké klavírní školy. Autor sám jí pořídil i švédský název Vid strandem s podtitulem Minne af Sverge. Závěrečná skladba celoročního cyklu patří do ranného období Smetanovy tvorby a patří ke studijním kompozicím mladého skladatele. Sonáta je v jistém smyslu slova jakousi souhrnnější a vrcholnou prací, nicméně samotným autorem považovanou za studijní úkol jak dokládá Šest charakteristických skladeb z roku 1848 věnovaných Lisztovi a opatřených opusovým číslem 1. Sonáta byla zapomenuta a její úplný záznam se šťastnou náhodou objevil až po rozhlasovém odvysílání fragmentu díla v roce 1944, jak zaznamenává Pražákova biografie.

RAFAEL BROM