Číslo 18 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s muzikantem.
Šimonem Ornestem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Povstání, které se Moskvě nehodilo

Ženy, přinášející do budovy rozhlasu spojenecké vlajky omotané na těle pod šaty. Vlasovci, k nerozeznání podobní nacistické armádě. Američané, proplétající se Prahou bez možnosti vojensky zasáhnout. Takový obrázek Květnového povstání nabízejí unikátní záznamy vysílání z archivu Českého rozhlasu, které na ČRo Plus zazní v pátek 1. května ve 20.10.

Květnového povstání roku 1945 se v Praze účastnilo na třicet tisíc lidí. Němečtí vojáci, zajatí a odzbrojení povstalci. Sovětská armáda v Praze. Vlasovci, pomáhající pražskému povstání. Reportážní rozhlasový vůz během slavnostní přehlídky československých vojáků ze zahraničních armád v Praze 17. května 1945. 

Květnového povstání roku 1945 se v Praze účastnilo na třicet tisíc lidí. Němečtí vojáci, zajatí a odzbrojení povstalci. Sovětská armáda v Praze. Vlasovci, pomáhající pražskému povstání. Reportážní rozhlasový vůz během slavnostní přehlídky československých vojáků ze zahraničních armád v Praze 17. května 1945. 

Květnového povstání roku 1945 se v Praze účastnilo na třicet tisíc lidí. Němečtí vojáci, zajatí a odzbrojení povstalci. Sovětská armáda v Praze. Vlasovci, pomáhající pražskému povstání. Reportážní rozhlasový vůz během slavnostní přehlídky československých vojáků ze zahraničních armád v Praze 17. května 1945.

Postup spojeneckých vojsk (američtí vojáci v Chebu, Rudá armáda na Moravě), zprávy o německé kapitulaci a smrt Hitlera – to byly asi největší motivy povstání, které vypuklo v prvních květnových dnech roku 1945 na mnoha místech protektorátu.

Je sechs hodin

Přípravou povstání se zabývali představitelé exilové vlády v Londýně i představitelé domácího odboje. Žádost o zásilky zbraní a převelení 311. československé bombardovací perutě na podporu povstání však byla zamítnuta s ohledem na sovětskou operační zónu v tomto prostoru. Jednání se Sověty bylo neúspěšné i proto, že případné osvobození českého prostoru „zevnitř“ odporovalo jejich politickým cílům. Povstání od února 1945 připravovali i odbojáři v Praze. Snažili se podchytit vlastenecké příslušníky policie, četnictva, vládního vojska, hasičů, Sokolů či bývalé finanční stráže; spolupracovali také se železničáři. Počátkem května se zformovalo Velitelství Alex, v jehož čele stál generál František Slunečko, a vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš v čele s generálem Karlem Kutlvašrem. Ještě předtím vznikla Česká národní rada. Předsedou se stal profesor Albert Pražák, místopředsedou Josef Smrkovský.
Povstání zasáhlo téměř celou zemi, avšak vznikala pouze jednotlivá ohniska, která se nepropojila. K prvním protifašistickým vystoupením došlo v Přerově, Nymburku a v lokalitách, kde operovaly partyzánské skupiny – na Českomoravské vysočině, v Podkrkonoší, na Berounsku. Většina z nich byla potlačena. Udrželi se jen povstalci v blízkosti fronty (Vsetín, Plzeň) nebo s podporu partyzánů (Příbram, Beroun).
Povstání v Praze začalo v sobotu 5. května v šest ráno legendárním hlášením času ve vysílání protektorátního rozhlasu. Ten vysílal německy a česky. Hlasatel Zdeněk Mančal oznámil tehdy posluchačům „Je sechs hodin“ – a od té chvíle pokračoval pouze česky. A zatímco rozhlas vysílal sokolské pochody, povstalci ve městě začali odzbrojovat jednotlivé německé vojáky a strhávat německé nápisy. Německé vedení rozhlasu nelenilo a povolalo do budovy na Vinohradech sedm desítek po zuby ozbrojených vojáků. Boj o rozhlas, bohatě dokumentovaný archivními nahrávkami, začal po poledni a skončil večer po šesté, kdy byl objekt rozhlasu v českých rukách.
Díky momentu překvapení se povstalcům podařilo získat pod kontrolu podstatnou část středu Prahy a ozbrojit se ukořistěnými zbraněmi. Přestože Němci stále drželi řadu městských čtvrtí především na levém břehu Vltavy, stala se Praha neprůchodnou a nepoužitelnou pro jejich ústupové plány. Proto ráno 6. května zaútočily na povstalce početné jednotky SS z okolí Prahy a blížil se i předvoj ustupující Schörnerovy armády, proti níž slabě ozbrojení Pražané neměli mnoho šancí.

Kozácký kůň u Vltavy

Ještě v noci na 6. května vyrostly v Praze téměř dva tisíce barikád, které hájilo přes třicet tisíc povstalců. Zároveň rozhlas opakovaně žádal o pomoc ohroženému městu v několika jazycích. Jako první zareagovaly jednotky Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova. Jejich akce byla účinným zásahem do boje proti Němcům v západních a jižních částech Prahy. Vlasovci ochromili činnost německého letectva v Ruzyni a zabránili tak případnému bombardování města. Česká národní rada je však odmítla uznat za svého spojence a potvrdit jim účast na boji proti fašismu, což vedlo k jejich odchodu z Prahy.
Současně probíhala diplomatická jednání londýnského exilu s cílem přesvědčit americké velení o nutnosti zásahu do bojů o osvobození Prahy. Američané se však rozhodli pro důsledné dodržení dohod s Rudou armádou, podle nichž byly Čechy sovětskou operační zónou. Rudá armáda, která zahájila Pražskou operaci 6. května, se ale ještě musela probojovat přes Krušné hory. Tři americká obrněná vojenská vozidla projížděla toho dne Prahou a američtí důstojníci zjišťovali, zda by Česká národní rada sama Američany o pomoc nepožádala – jak ale později vzpomínal komunistický politik Josef Smrkovský, pomoc výslovně odmítli: „Snili jsme, jak se kozácký kůň napije z Vltavy. Nechtěli jsme tu Američany.“
Dnem nejtěžších bojů byl 7. květen. Špatně vyzbrojení povstalci postupně ztráceli osvobozená území a stovky životů. Následujícího dne sice velitel německých jednotek generál Rudolf Toussaint podepsal s Českou národní radou dohodu o kapitulaci, boje však pokračovaly. První sovětské tanky vstoupily do Prahy 9. května ráno před třetí hodinou.

O týden kratší válka

V Pražském povstání podle dostupných pramenů padlo nebo bylo zavražděno na 3700 lidí. Při zneškodňování posledních zfanatizovaných německých vojáků padlo na pět set sovětských vojáků, během povstání přišlo o život i tři sta vlasovců. Nacisté napočítali 855 padlých. Povstání vešlo do dějin, které si s ním ale už o pár let později „nevěděly rady“. Historikové se dnes domnívají, že kdyby americká armáda osvobodila i Prahu, studená válka by zřejmě vypukla dřív, ale riziko, že ve střední Evropě vznikne sovětský blok s naddimenzovanými armádami, by bylo menší. Květnové povstání válku zkrátilo nejméně o týden – milionová německá armáda v protektorátu měla toto území podle rozkazu bránit do 20. května. Povstání odchod nacistů urychlilo. Jenže Moskvě se vystoupení českých povstalců, navíc ve spojení s vlasovci, do její verze o sovětském osvobození Prahy nikdy nehodilo…
Květnové povstání roku 1945 prostřednictvím unikátních nahrávek z rozhlasového archivu připomene pořad Když přijel ruský válec, který vysílá Český rozhlas Plus. Uslyšíte nejen vzpomínky zmíněného Josefa Smrkovského, ale také nezapomenutelný hlas Zdeňka Nejedlého, a především velké množství vzácných záznamů rozhlasového vysílání z prvních květnových dnů roku 1945.

David Hertl, redaktor ČRo Plus

Foto Státní okresní archiv Louny  Jak se rozhořely dny násilností
  Dívejte se
 
  „Veletržák“ žije!
  Navštivte
 
  Povstání, které se nehodilo...
  Téma