Číslo 24 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hudebním dramaturgem.
Jelle Dierickxem.


 

 

 

 

 

 

O „zlobivém dítěti“ českého filmu

V záplavě mnoha mělkých knižních životopisů působí monografie Jana Bernarda o životě a tvorbě režiséra Jana Němce jako solidní, spolehlivá budova mezi nouzovkami. Autor pro ni zvolil atraktivní titul Jan Němec, enfant terrible české nové vlny, aniž se zpronevěřil serióznosti obsahu. Zároveň tím slibuje „hezky česky“ napsanou publikaci, do níž se začte i laik. Což naplnil, byť má kniha úctyhodných šest set stran.

Jde o první díl velkoryse koncipované práce vymezený léty 1954–1974. Věnuje se zrání a uměleckým začátkům Jana Němce, jeho cestě k filmu, prvním snímkům, stěžejním titulům šedesátých let, dramatickým okamžikům roku 1968, problémům prvních let normalizace až k tvůrcovu rozhodnutí odejít ze země. Klíčové momenty Němcova lidského i uměleckého vývoje přitom Bernard nepopisuje, ale s mimořádnou důkladností a znalostmi analyzuje a kvalifikovaně hodnotí. Objevuje přitom i leccos nového a nečekaného. V obsahově i graficky oddělených „intermezzech“ i na jiných místech připomíná historická fakta, dobové kontexty, atmosféru, politické a kulturní podhoubí, mediální ohlasy, což čtenáři usnadňuje orientaci v čase – vždyť po desetiletích už bývají vědomosti mladých generací o dobových reáliích omezené, nemluvě o ošidnosti vzpomínek pamětníků. Zasazení do souvislostí doby pak pomáhá dotvářet portrét samotného Jana Němce, jehož životní i umělecký příběh by byl bez nich chudší i méně pochopitelný.

Bernard krok za krokem sleduje Němcovy osudy, charakter, fungování v uměleckém světě. A především – prezentuje jeho uměleckou osobnost, analyzuje vznik i konečnou podobu filmů (včetně nerealizovaných projektů), vývoj jeho poetiky, způsob filmového vidění, přístup k tématům, využívání hudby, objevování i překonávání vlastních tvůrčích postupů. Svůj text prokládá Němcovými vlastními vzpomínkami. „Potíž“ studie je v tom, že nelze pominout ani četné poznámky po straně obsahující cenné informace. Stejně tak je dobré věnovat pozornost ukázkám scénářů, bohatému obrazovému materiálu a četným dobovým dokumentům, jež se tu publikují v některých případech poprvé.

Bernardova monografie je bez nadsázky vzorovou odbornou studií, jakou si už dávno zasloužil Jan Němec i kulturní publikum.

Agáta Pilátová, filmová publicistka  Kdo je na světě
 
  nejchytřejší?

  Jak to slyší...
 
  Minulost i přítomnost
   
věčného města

  Dívejte se
 
  Hotel nad Zarathustrovým
   
kamenem
  Nalaďte si