Číslo 12 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se spisovatelem.
Romanem Rážem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když státnické záměry zničí milostná aféra

I v nevolnickém systému, vládnoucím v 18. století po celé Evropě, se vyskytlo několik pokusů (vycházejících přímo z panovnických dvorů či jejich blízkosti) změnit zaostalé poměry. Jenže horečně připravená a zpravidla násilně vnucovaná opatření často vyhasla s pádem, či dokonce se smrtí svých původců – ať již to byl císař Josef II., portugalský markýz Pombal nebo v Dánsku králův důvěrník doktor Struensee (1737–1772). Právě jeho osudy přibližuje komorní, byť výpravně natočené historické drama Královská aféra (neděle 22. března, ČT 2, 22.05).

Dánské dějiny nepatří u nás mezi nejznámější, avšak milostná aféra mezi mladičkou královnou a královým osobním lékařem přitahovala pozornost filmařů odedávna

Dánské dějiny nepatří u nás mezi nejznámější, avšak milostná aféra mezi mladičkou královnou a královým osobním lékařem přitahovala pozornost filmařů odedávna – už v meziválečném období se v tuzemských kinech promítalo americké melodrama Láska královny Karoliny (1935). Režisér Nicolas Arcel se rovněž soustředil na privátní sféru, přičemž dalekosáhlá opatření, která se Strunseeovi podařilo dočasně prosadit, jsou připomínána jedině skrze vylepované plakáty.
Král Kristian VII. je totiž panovníkem ne zcela příčetným, poťouchle se směje a namísto vladaření se věnuje radovánkám, zanedbává svou choť, která jím pohrdá. Ačkoli královna manželovu lékaři zprvu nedůvěřuje, nejprve souzní skrze společně sdílené reformátorské názory a poté skrze milostný poměr, který nezůstane bez následků.
Co je však důležité: Struensee má blahodárný vliv i na samotného krále, který podle jeho rad a s proslovy naučenými bezmála jak pro jeviště (však také zazní postřeh, že svět je jedno velké divadlo) prosazuje potřebné reformy, dokonce se vzepře nátlaku svých ministrů. Jenže mocní odpůrci s královnou-matkou v čele, popuzeni novotami i milostnou aférou, se nevzdávají...
Královská aféra, převážně natáčená v českých exteriérech, se vyznačuje pečlivým kostýmním zázemím i přiblížením dvorských mravů, kdy za zdánlivě vybranými způsoby se skrývá obhroublost, avšak konverzační rozměr narušuje všechnu tu vizuální nádheru. Oba protagonisty, mladičkou královnu i nadšeného reformátora, spojují ideje spravedlivějšího uspořádání společnosti, jak se vyjevuje zejména v obapolně okouzleném předčítávání moudrých rad z děl francouzských osvícenců.
Režisér se rozhodl pro konzervativní vypravěčské uchopení, místy až ilustrativní, když pozvolna, v téměř malířských kompozicích zachycuje vznešené prostředí, ovládané vypočítavostí a intrikami. Nutno rovněž upozornit na herecky robustní, a přitom výrazově citlivé ztvárnění hlavní mužské figury – Mads Mikkelsen prokázal, že patří mezi nejlepší dánské herce.

Jan Jaroš, filmový publicista

Foto Jiří Hanzl  Vždyť se svět nezboří!
  Jak to vidí Petr Koudelka
 
  Když státnické záměry zničí...
  Dívejte se
 
  Odpusťte nám naše viny
  Navštivte