Číslo 12 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se spisovatelem.
Romanem Rážem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Odpusťte nám naše viny

Vztahům mezi psy a lidmi se věnovala řada filmů, od dojemných idyl, jaké šířily příběhy o ušlechtilé Lassii z amerických filmů či francouzské Belle, až k drsným výpovědím, jaké předložil mexický povídkový snímek Amores perros.

Zklamali jsme psí důvěru. A budeme za to pykat.

Nalezneme ovšem i pokusy o metaforická zpodobnění, jak je tomu v českému filmu Zvířata ve městě nebo zejména v americkém hororu Wolfen (v televizi jako Vlčí lidé), který vypráví o telepaticky se domlouvajících vlcích, snad zakletých indiánských bojovnících, vraždících na předměstí New Yorku.

Pes do města nepatří

K podobenství lze řadit rovněž nyní uváděný maďarský snímek Bílý bůh. Jeho režiséra Kornéla Mundruczóa známe jako tvůrce divácky náročných, pomalu tekoucích a výrazově stylizovaných výpovědí, které si získávají hlavně festivalový ohlas – některé z nich (Šťastné dny, Projekt Frankenstein) byly uvedeny rovněž v českých kinech. Domnívám se, že oproti jeho dřívějším snímkům je Bílý bůh přístupnější, protože promyšleněji pracuje s emocemi i vypravěčskou dynamikou. Už úvodní sekvence, kdy osamocená dívenka ujíždějící liduprázdnými ulicemi na kole, jakoby (pro)následována psí smečkou, poskytuje určitý návod, určitý příslib, kam vyprávění bude směrovat, aniž ještě divák chápe veškeré kontexty potřebné ke správnému dešifrování této situace.
Film začíná jako spíše ilustrativní doklad nevhodnosti pořizovat si ve městě velké zvíře, o které se nemá kdo postarat, pokud jeho majitel tak nemůže sám učinit. Rozvedený otec malé Lili odmítne přechovávat jejího psa Hagena ve svém bytě a dívka řeší nastalý konflikt opakovanými útěky z domova, ocitá se ve při i s dirigentem školního orchestru, neboť při zkouškách Lisztovy Uherské rapsodie pes ukrytý ve skříni vyje (tato melodie prostupuje celým filmem, dokonce probleskne i z jedné kreslené grotesky s Tomem a Jerrym uváděné v televizi). A nakonec Lili o psa přichází, když jej otec rozezlený ustavičnými neshodami vyhodí z auta.

Svět, který kolabuje

Poté následuje druhá, v rámci díla prostřední kapitola, přibližující Hagenovy osudy ve spleti velkoměsta a jeho přeplněných autostrád. Pes poznává jiná toulající se zvířata, objevuje zapadlá prostranství, prchá před pracovníky odchytové služby a také poznává krutost lidí, ať již skončí jako šampion psích zápasů vědomě trýzněn k co největší agresivitě, nebo v obrovském útulku.
Příběh vrcholí zjevným příklonem k podobenství, kdy z psince uprchlý Hagen se nejen staví do čela olbřímí smečky dalších uprchlíků, které nedokáže zvládnout ani policejní jednotka, a systematicky vyhledává každého, kdo mu ublížil, aby jej usmrtil. Jako kdyby smečka byla nadána kolektivním vědomím pomsty, případně sebeuvědomění, postavena na roveň světu lidskému. Mezi naprosto úchvatné výjevy patří třeba ten, kdy psi oblehnou koncertní sál, kde Lili právě vystupuje.
Bílý bůh, podle některých názorů inspirovaný Coetzeeho románem Hanebnost, se vzpíná ke znepokojivému zamyšlení nad současnou civilizací, která jednak ztratila soucit, jednak zvířata vnímá dílem jako obtěžující, dílem jako nebezpečná. Pracovnice psího útulku hořce vyčítá, že lidé odloží svého psího mazlíčka, pokud přestal vyhovovat jejich nárokům – ostatně právě ona, byť prchající smečkou sražena, vyvázne bez zranění.
Mundruczó stvořil fascinující vizi kolabujícího světa. Hlavně výjevy, kdy se psí smečka řítí ulicemi, evokují apokalyptický obraz zkázy. Nejednoznačné rozuzlení nutí každého, aby hledal vlastní výklad. Lidská těla ležící na zavlhlé vyasfaltované ploše s rukama rozpřaženýma odkazují k náboženskému klíči – připomínají pozici, v jaké se ocitají zasvěcenci Bohu, tentokrát ovšem psímu. Člověk, jenž tak rád zastával roli titulového bílého boha, jemuž je vše dovoleno, zklamal důvěru zvířat a pyká za to…

Jan Jaroš, filmový publicista

Foto Artcam  Vždyť se svět nezboří!
  Jak to vidí Petr Koudelka
 
  Když státnické záměry zničí...
  Dívejte se
 
  Odpusťte nám naše viny
  Navštivte