Číslo 16 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s novinářem.
Zdeňkem Velíškem.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hrdinkou příběhu je zhruba patnáctiletá Ela, jež se kvůli sporům s matkou a jejím novým partnerem, samozřejmě blíže nespecifikovaným, ocitá v polepšovněMalé zázraky všedního dne

Slovenský režisér Juraj Lehotský, jenž na sebe upozornil již zpola inscenovaným dokumentem Slepé lásky (2008), debutoval v čistě hrané tvorbě snímkem z roku 2013 Zázrak (pondělí 13. dubna, ČT2, 21.45), který vznikal mimo jiné v koprodukci s Českou televizí. Lehotský se opět přidržel dokumentaristického náhledu – dokonce do té míry, že dění nahlíží důsledně zvnějšku, aniž by je jakkoli vysvětloval, hledal motivační pozadí nebo se dokonce snažil diváka emočně vtáhnout.

Tomu odpovídá i zdlouhavě vyznívající způsob snímání. Ponejvíce statická, pouze registrující kamera Nora Hudce s důrazem na omšelý prostor a přítmí zachycuje výraz tváří a často nefungující mezilidskou komunikaci, avšak vyhýbá se tomu, aby vnikala pod zaznamenávaný povrch či jej dokonce interpretovala. Tomu odpovídá (ne)herecké ztvárnění postav, které zjevně má evokovat „opravdovost“, avšak někdy sklouzává k hlasové proklamaci.

Hrdinkou příběhu je zhruba patnáctiletá Ela (zdá se, jako by její představitelka Michaela Bendulová ztvárňovala variantu sebe samé), jež se kvůli sporům s matkou a jejím novým partnerem, samozřejmě blíže nespecifikovaným, ocitá v polepšovně. Elu sotva označíme za konfliktní osobnost, spíše ji poznamenává lhostejnost, nezájem jakkoli spolupracovat, dává najevo neochotu cokoli změnit, připravena kdykoli utéci. Přitom jí stěží přisoudíme nějaké psychopatické nebo sociopatické rysy. Spíše lze uvažovat o zcela nevyzrálé osobnosti, která ještě nedomýšlí složitosti své budoucí existence, jak lze hodnotit některá impulzivní rozhodnutí (ať již se jedná o vážně míněnou nabídku postaršímu milenci, aby ji prodal kuplířům a splatil své dluhy, nebo o rozhodnutí odložit v porodnici dítě). Právě v obou těchto uzlových okamžicích jako by se probouzelo její svědomí či cítění, když se – dosud více či méně v náznaku – pokouší vzít osud do svých rukou. Avšak není vyloučeno, že si tu můžeme domýšlet významy, které v hrdinčině chování nemusí být vůbec přítomny.
Zázrak se vyznačuje dramaticky účinnou nápodobou svého druhu reportážního stylu (jak to známe třeba z filmů bratří Dardennových) včetně ne vždy srozumitelných rozmluv a přisprostlé mluvy. Vykreslení rozličných prostředí i portréty lidí s nimi spojených je ale mimořádně sugestivní. Lehotský vyhotovil řekněme klinickou zprávu o jednom „převýchovném“ případu, k jehož plnému pochopení i prožití si divák musí sám prošlapat cestu.

Jan Jaroš, filmový publicista  Malé zázraky všedního dne
  Dívejte se
 
  Když papež přijel mezi hříšníky
  Nalaďte si
 
  Bondy básníkem...
  Pořiďte si