Číslo 16 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s novinářem.
Zdeňkem Velíškem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Bondy básníkem: díl první

V roce nedožitých pětaosmdesátin začínají vycházet v pražském Argu básnické spisy Egona Bondyho (1930–2007). Jsou rozvržené do tří svazků. Mohlo by se zdát, že na ně pasuje epitaf, který si mistr napsal k svým dvaadvacetinám: „Teď už ležím v hrobě / teď už je pozdě.“ Ale není: Tisíc stránek prvního dílu servíruje poezii výsostně aktuální.

Bondy psal od roku 1947. A to víc než intenzivně. S výjimkou odborných prací, věnovaných buddhismu a ontologii (a publikovaných pod občanským jménem Zbyněk Fišer na konci šedesátých let), ale neotiskl oficiálně až do roku 1989 skoro nic. Tuhle vnější „smůlu“ pak vyvážilo vnitřní „štěstí“. Jeho bohatého beletristického díla, a zejména poezie, si začali všímat reprezentanti českého undergroundu sedmdesátých a osmdesátých let. V literatuře i v hudbě. Nakonec se stal jejich guru. Třeba takový Ivan Martin Jirous Bondymu v počátcích svého básnického angažmá vděčí vlastně za všechno, když píše: „Nad dvěma slunci / třetí vzešlo / bez tebe by to Bondy nešlo // Bez tebe byl bych bez poetiky / seděl jak vůl / a lepil jen pytlíky.“ Do svobodného prostoru po devětaosmdesátém roce tak Bondy vstoupil jako žijící klasik, legenda. Jenže i jako člověk sporný a rozporný. Mluvilo se o jeho spolupráci se státní policií, o dominantní roli jeho otce, o „papírech“, které měl „na hlavu“, a tak podobně. Jistě nebyl lidsky ideální. A kdo je?

Trapno realismu

Začínal pod vlivem surrealismu. Stýkal se s Teigem, přátelil se s Kalandrou, mezi jeho generační souputníky patřili nejen Ivo Vodseďálek a Jana Krejcarová, ale i Adolf Born. Vzpomíná na ně plasticky v memoáru Prvních deset let (2003). V jeho básních, zpočátku okouzlených zejména Dalího paranoicko-kritickou metodou, ale i takzvaným gramatickým automatismem, fungují jmenovaní nejspíš jako roznětka. S Vodseďálkem provozoval Bondy na přelomu čtyřicátých a padesátých let samizdatovou edici Půlnoc, s Krejcarovou pak udržoval dlouhé roky inspirující i drtivý milostný vztah. Od surrealismu přešel záhy k vlastnímu rukopisu, k trapné poezii a totálnímu realismu. Naivitě dobových kulis vyplněných falešnou propagandou vtiskl suverénně punc absurdního dramatu: existenciálně mrazivého ve své pravdivosti, ale i osvobodivého v smíchu, který má v jeho básních vždycky první řadu.

Překonat dobyté pozice – tím je dnes Egon Bondy živý

Kde je jaký smysl?

Bondyho místem pak bylo hlavní město, viz například nepřekonatelný cyklus Ožralá Praha z dvaapadesátého roku. Série podnapile rozmazaných, ale v základních tazích nesmírně přesných, kritických záběrů z vlastního života promítnutých do reality vrcholného stalinismu, který stravuje sám sebe. Od volného verše přešel Bondy k verši vázanému, aby na přelomu padesátých a šedesátých let skončil, kde začal. První svazek básnických spisů uzavírá rok 1963, kdy byl autor v takzvaných Kristových letech. Myšlenkově, filozoficky ale cílil už jistý čas jinam, jak naznačeno úvodem – směrem k buddhismu. V druhé půli padesátých let nastal u něj obrat: od halasných a pobavených prožitků vnějšího světa zamířil Bondy potichu přímo k sobě. Jeho poezie prošla řadou přechodných fází, autor vyzkoušel nosnost českého romantismu a lidové písně, znovu vytáhl na světlo trumfy surrealismu... První svazek básní se ale uzavírá v naprosté skepsi. Skrz únavu, marnost a zoufání prosvítá naléhavě otazník: Proč psát? Proč žít? Kde je jaký smysl, když je všechno stejné a bůh není?

Vydat se jinam

První třetina Bondyho zápasu s poezií přivádí na jeviště „člověka revoltujícího“. Autora začarovaného v neustálém protestu, kritice, opozici k politickému, společenskému, kulturnímu a vlastně i civilizačnímu mainstreamu – ale zároveň básníka, který nepřestává sledovat svoji touhu po osobním vývoji a osobnostním rozvoji. Právě tím je dneska Egon Bondy živý: Odvahou překonat, zavrhnout dobyté pozice – a vydat se jinam. Na zbývající dva svazky jeho poezie se nelze než těšit.

Radim Kopáč, literární a výtvarný kritik  Malé zázraky všedního dne
  Dívejte se
 
  Když papež přijel mezi hříšníky
  Nalaďte si
 
  Bondy básníkem...
  Pořiďte si