Číslo 19 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Janem Vlasákem.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Umanutost ženami a fotografií

Již osmdesátiletý Jan Saudek patří k celosvětově nejznámějším českým umělcům, jeho vizuálně stylizované, erotikou i estetizovanou ošklivostí prosycené fotografie, často provokující svým sdělením, mohou současně nadchnout i pohoršit. A totéž lze tvrdit o jeho mravních zásadách, o životě orientovaném na leckdy bizarní sexuální vybití. Nebylo divu, že jeho kouzlu podlehla i režisérka Irena Pavlásková, když společně nachystali tragikomedii Fotograf, uváděnou nyní Českou televizí ve dvou částech (sobota 9. května, ČT 1, 21.50 a neděle 10. května, ČT 1, 22.05).

Jan Saudek patří k celosvětově nejznámějším českým umělcům, jeho vizuálně stylizované, erotikou i estetizovanou ošklivostí prosycené fotografie, často provokující svým sdělením, mohou současně nadchnout i pohoršit

Ačkoli je Saudek veden jako spoluautor scénáře a jeho přítomnost rámuje celý film, když obrazně řečeno předává tvůrčí žezlo Karlu Rodenovi, jenž ztělesňuje titulového fotografa, přiznává současně, že se nejedná o jeho životopis. Prý snad polovina zpodobněných událostí je smyšlená či skutečností jen volně inspirovaná, ostatně nikdy nepadne hrdinovo příjmení, zazní jen oslovení Jene. Pavláskové zjevně nešlo o to, aby otrocky vylíčila jeden lidský osud: hledá takový pohled, který by více zobecnil rozpoložení (možná geniálního) umělce, posedlého kyprými ženštinami, lecjak umanutého, s pusou nevymáchanou, ale přitom důvěřivého vůči těm, které se mu vetřou do soukromí s úmyslem kořistit.
Není to model nijak objevný, učinit hlavní dvojicí starého, něčím výjimečného muže na jedné straně a vypočítavé mladé ženy na straně druhé. Často se jednalo o bohatství, mocenský vliv či jinou proslulost – a docházelo k přetočení původní středověké (vlastně už biblické) morality, kdy vilný stařík lákal do svých sítí ctnou dívku. Jenže tento model zkornatěl do uplakaných melodramat, takže později se ženské pohlaví naopak stává nositelem rozvratu, neřkuli zkázy. Stačí si vybavit filmy jako Bologniniho Dědictví Ferramontiů nebo Zvjagincevovu Jelenu. Ukázaly typy žen, které bezohledně, a přitom s úsměvem na rtech kráčí za svým mrzkým cílem.
Pavlásková svému filmu vtiskla výrazovou šťavnatost, danou nejen vizuálním ztvárněním (kameru vedl David Ployhar), které evokuje barevnou škálu Saudkových fotografií, a dynamikou vyprávění, ale především mimořádně životným hereckým uchopením. Karel Roden s obdivuhodnou jistotou hlasovou i pohybovou, uchvacující svou bezprostředností, pronikl do psýchy svého hrdiny, v lecčems zajisté výstředního (třeba i svou příchylností k macatým, mírně již povadlým ženám), ale přitom dojemného, sympatického umanutostmi i nezištností. Scéna, kdy s pomocí juchavě sprostonárodního popěvku svádí maminku své milenky, patří mezi vskutku nezapomenutelné výjevy.

Jan Jaroš, filmový publicista  Dva světy
  Zpěvník Jana Buriana
 
  Umanutost ženami a fotografií
  Dívejte se
 
  Královna a theatrum mundi
  Navštivte