Číslo 19 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Janem Vlasákem.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Královna a theatrum mundi

Každé úterý v 18.30 se královna Alžběta II. schází v Buckinghamském paláci na krátkou konzultaci s předsedou britské vlády. Činí tak již od počátku svého panování, takže Churchillem počínaje se takto pravidelně setkávala už s dvanácti premiéry. Anglický dramatik Peter Morgan – mimochodem zeť Karla Schwarzenberga – učinil z těchto schůzek látku své hry Audience u královny. Zaznamenala světový úspěch a v současnosti se hraje i na Broadwayi s Helen Mirrenovou v titulní roli.

Ivě Janžurové, Janu Hartlovi i Igoru Barešovi se na scéně Stavovského divadla daří

V české inscenaci uváděné v překladu Zuzany Joskové a v režii Alice Nellis na scéně Stavovského divadla ztvárňuje Alžbětu II. Iva Janžurová. A to skvěle, bez obvyklých manýr, jež si v posledních letech osvojila. Její herectví je pozoruhodně tvárné: zdárně evokuje různé věkové fáze postavy (syžet přitom není chronologický), královninu ironii, laskavost i jistou tvrdohlavost a v neposlední řadě také proměnlivou míru jejích sympatií či antipatií vůči jednotlivým premiérům. Dramatik na jeviště přivádí osm z nich a spolu s režisérkou, která se opírá o umění interpretů, umožňuje hercům vytvořit – v poměrně krátkých časových sekvencích – svébytné výrazné charaktery. Nejlépe se to daří Václavu Postráneckému ztělesňujícímu Winstona Churchilla, Františku Němcovi v roli Anthonyho Edena a Igoru Barešovi coby labouristickému vůdci Haroldu Wilsonovi. S ním si Alžběta II. rozuměla nejvíc.
Rovnocennou protihráčkou Ivy Janžurové je Taťjana Medvecká v roli Margaret Thatcherové. Tu hra nezachycuje při řešení krizových situací okolo Falkland či hornických stávek, ale v momentě, kdy ji rozhořčil bulvární článek prozrazující, že o ní Alžběta II. hovořila jako o arogantní a sociálně necitlivé političce. Střet obou osobností je dramatickým i ideovým vrcholem inscenace. Jako brilantní drobná interludia pak působí výstupy královnina komorníka, kterého Jan Hartl svými gesty, mimikou a intonacemi povýšil na lakonického komentátora chování premiérů.
Dobový politický a společenský kontext jednotlivých scén pomáhají přiblížit filmové šoty, promítané na polyekranové pozadí scény. Nicméně inscenaci nedominuje politika, ale humanistický náhled na „theatrum mundi“ a porozumění pro iluze a slabůstky těch, kdož tímto tyátrem hýbou.

Bronislav Pražan, divadelní publicista

Foto Martin Špelda  Dva světy
  Zpěvník Jana Buriana
 
  Umanutost ženami a fotografií
  Dívejte se
 
  Královna a theatrum mundi
  Navštivte