Číslo 30 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Oldřichem Kaiserem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Za ozvěnami válek na Jesenicku

Jesenicko se zdá být krajem ukrytým za horami, v poklidu, daleko od všech válečných vřav. Opak je pravdou. Toto území bylo od počátku své historické existence pěkně horkou půdou a válečné konflikty zde byly častější než kde jinde. Jejich stopy jsou v krajině i legendách zdejšího regionu dodnes znatelné. Vydají se po nich další prázdninové Výlety s Vltavou (od pondělí 20. července vždy v 8.40).

Kaple U tajného trápení nedaleko Javorníku je připomínkou třicetileté války Voják Ferenc Szököts byl první obětí války s Pruskem v roce 1866 Pomník Smrt a hrdina z dílny sochaře Josefa Obetha ve Staré Červené VoděPamětní deska na budově pošty ve Vidnavě upomíná na tragédii ze září 1938 Lesní hřbitov v Rudohoří se rozkládá na místě někdejšího zajateckého tábora z druhé světové války

Už prvopočátky historického objevování Jesenicka ve 13. století souvisejí s boji Piastovců s Přemyslovci o bohatá naleziště rud pod horami. Tento boj nakonec vyhrál český král – vlivy ze severu zde však byly značné. I v dalších staletích se na Jesenicku bojovalo. Prvním konfliktem, který zasáhl tento region krutě a nevybíravě, byla třicetiletá válka. Dvě místa nedaleko Javorníku jsou pro ni více než symbolická. Kaple U tajného trápení a Sedm křížů představují nejen hmotný pozůstatek bojů, ale i nádhernou ukázku toho, jak se třicetiletá válka nesmazatelně zapsala do místních pověstí. Kdo si je chce přečíst, stačí, když se vydá z Javorníku po turistických značkách směrem k Travné.

Boje s Prusy

Po vzniku Pruska na počátku 18. století nemělo Jesenicko klid. Zvláště po roce 1742, kdy prohraná válka posunula hranice Pruska až na současnou hranici a velká část Slezska se tak stala součástí jiného státu. Neustálé boje znamenaly velký úpadek zdejšího kraje a stálou ostražitost. Krásným příkladem je obec Bílá Voda. Kdysi středisko vzdělanosti, kde piaristé vybudovali gymnázium, filozofický ústav a další školy. Pěstovali tady umění a hudbu. Prohraná válka způsobila, že se z tohoto centra slezské vzdělanosti stala provinční obec ze tří stran obklopená Pruskem.
A to se zde v 18. století s Prusy bojovalo třikrát. Počtvrté se pak velmoci utkaly v roce 1866. Právě na Jesenicku padl Ferenc Szököts – první voják této války. Pomník má dodnes u kostela v Písečné.
Snad za to může krása a zároveň zasmušilost jesenických hor, snad to, že právě tento kraj byl odpradávna zemí žuly a mramoru, které se těží dodnes – tato země vždy rodila výtečné sochaře. Jedním z nejznámějších byl rodák z Terezína u Mikulovic Josef Obeth. Absolvoval kamenickou školu v nedalekých Supíkovicích, pokračoval ve studiu ve Vídni a už na škole praktikoval v renomovaných ateliérech v Budapešti a v Mnichově. Jenže pak přišla zakázka z rodného kraje, která se neodmítá. Pomník zakladatele jesenické lázeňské tradice Vincenze Priessnitze dodnes stojí v jesenickém parku a patří k nejmonumentálnějším sochařským dílům v kraji.
A jak souvisí sochy se stopami válek? Po válce se staví pomníky padlým a Josef Obeth dokázal, že ty opravdu umí. Od roku 1922 do třicátých let vytvořil jednatřicet pomníků po celé Moravě. Jeden z nejkrásnějších dodnes zdobí ohradní zeď hřbitova ve Staré Červené Vodě. Motiv hrdiny a smrti je nebezpečně aktuální připomínkou čtyřicítky místních mužů, kteří se z válečného pole už nikdy nevrátili domů.

Na stráži obrany státu

Oficiální dějiny hovoří o tom, že okupace československého pohraničí začala 1. října roku 1938. Pravdou ovšem je, že na Jesenicku už v té době měly úřady, armáda či četnictvo pod kontrolou jen zlomek ze čtyřicítky zdejších obcí. Už devět dní před ratifikací mnichovské dohody bojůvky sudetoněmeckého Freikorpsu útočily na stanice četnictva, finanční stráže, ale také na nádraží, pošty, a dokonce i na stanoviště oddílů Stráže obrany státu.
To se bohužel neobešlo bez obětí na lidských životech. Jejich památku střeží pomníky vztyčené Javornickou dělostřeleckou gardou. Stylizované hranečníky upomínají na střet v Nových Vilémovicích, kde 21. září zahynul respicient finanční stráže Stanislav Majzlík.
Den nato se rozpoutalo ozbrojené povstání. Pomník ve Vidnavě připomíná, že velitel družstva Stráže obrany státu, inspektor Josef Novák byl odhodlaný se davu postavit a zklidnit jeho emoce za pomocí dozorce finanční stráže Františka Pospíšila. Oba je ubili k smrti. Novela Věry Sládkové Poslední vlak z Frývaldova tyto události zpracovává a vzpomíná také na dramatický odjezd posledním vlakem do vnitrozemí. Ten ovšem z Vidnavy neodjel. U Velké Kraše jej přepadli ordneři a zastřelili rolníka Viktora Dadáka. Poslední pomník pak najdeme u Vápenné, kde finančního dozorce Jaroslava Karbana zastřelili vlastní strážní jen proto, že mu voják, se kterým si prohodil službu, zapomněl říci správné heslo.

Válka oběti nerozlišuje

Poslední válka zanechala také stopy v jesenických horách. Na otrockou práci zde bylo využíváno zajatců z celkem čtyřiceti zajateckých táborů. Pozoruhodné je, že některé z nich najdeme v dnes lukrativních turistických lokalitách. Jen namátkou: Rejvíz, Vidly, Račí údolí, Nýznerovské vodopády či Vidnava. Právě na Rejvízu a také pod Keprníkem se kromě zbytků lágru zachovaly rovněž lesní hřbitovy zdejších obětí. Hřbitov v Rudohoří je o to zvláštnější, že tady kromě zajatců leží také několik Němců, kteří zde byli internováni po válce. Válka prostě oběti nedělí na přátele a nepřátele...

Miroslav Kobza, redaktor ČRo Olomouc  Brian De Palma se vrací...
  Dívejte se
 
  Přežil jsem Hitlera i Stalina
  
Nalaďte si
 
  Fotky pro Afriku
  
Navštivte